အသစ္တစ္ခုဝယ္ဖို႔ မတက္ႏိုင္လို႔ ‌ေက်ာင္းသို႔ ညစ္ပတ္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္သုံးၿပီးသား ႏွာေခါင္းစည္းကို တပ္လာခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား

မေလးရွားဖက္ဒရယ္အစိုးရက ၂၀၂၀၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္မွစၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းက ျပည္သူျပည္သားေတြကို ႏွာေခါင္းစည္းေတြ မျဖစ္မေနအသုံးျပဳရမယိလို႔ ေၾကျငာလိုက္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အလြန္ႀကီးမားတဲ့ RM1,000 (ေဒၚလာ ၂၄၀) ေငြကို မတတ္ႏိုင္ၾကတာေၾကာင့္ ႏွာေခါင္းစည္းေတြကို ဆင္းရဲတဲ့ သူမ်ားအတြက္ ေစ်းႀကီးလြန္းၿပီး အျခားသူေတြက တစ္ခါသုံးမ်က္ႏွာဖုံးလို႔ ယူဆရတဲ့အရာမ်ားကို ျပန္လည္အသုံးခ်ၾကပါတယ္ ။

နာရီအနည္းငယ္သာအသုံးျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ထားတဲ့ ႏွာေခါင္းစည္းေတြကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔က အမွန္တကယ္ ထပ္မံက်န္းမာေရးဆိုင္ရာေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္လာတက္ပါတယ္ ။

လူမ်ားကို COVID-19 မွ ကာကြယ္မယ့္အစား ညစ္ပတ္တဲ့ ႏွာေခါင္းစည္းက အျခားက်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။ တကယ္ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာက ကေလးငယ္မ်ားပင္ ထိုျပႆနာနဲ႔ ထိေတြ႕ေနရပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းေတြမွာ ႏွာေခါင္းစည္းကို မ်ားစြာ လိုအပ္ေနပါတယ္ ။ Fazri Hassan က မေလးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေက်ာင္းသားေတြကို ႏွာေခါင္းစည္း အသုံးျပဳျခင္းရဲ႕ အေရးႀကီးမႈကို ရွင္းျပေနစဥ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက အလြန္ညစ္ပတ္တဲ့ ႏွာေခါင္းစည္း အသုံးျပဳေနတာကို ျမင္ခဲ့ပါတယ္ ။

ႏွာေခါင္းစည္းက အလြန္ညစ္ပတ္ ႐ုံသာမက ႀကိဳးေတြကိုျပန္လည္ခ်ဳပ္ထားျခင္း နဲ႔ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အသုံးျပဳထားတဲ့အတြက္ ဆရာျဖစ္သူက ဝမ္းနည္းမိခဲ့ပါတယ္ ။

Fazri Hassan က သူ႔ရဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြကို သနားေသာအားျဖင့္ Hassan က နံနက္တိုင္းက ႏွာေခါင္းစည္းအသစ္တစ္ခုကို ျဖန႔္ေဝရန္ ႏွာေခါင္းစည္းbox ကို ဝယ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဝမ္းနည္းစရာမွာ ဆရာက ထိုႏွာေခါင္းစည္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမွ ရန္ပုံေငြရရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕အတန္းအစား လုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနပါတယ္ ။ တစ္ခါသုံးႏွာေခါင္းစည္းမ်ားကို တစ္ခါသုံးၿပီးသြားရင္ စြန႔္ပစ္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားတာပါ ။

သင္ တစ္ခါသုံးႏွာေခါင္းစည္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာအသုံးျပဳမယ္ဆိုရင္ ျပန္ၿပီး သုံးဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေသးပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ႏွာေခါင္းစည္းကိုေတာ့ မညစ္ညမ္းေစဖို႔ ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုစိုက္ရပါမယ္ ။

JRose (Mckzone Daily)

Source : rachfeed

Be the first to comment on "အသစ္တစ္ခုဝယ္ဖို႔ မတက္ႏိုင္လို႔ ‌ေက်ာင္းသို႔ ညစ္ပတ္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္သုံးၿပီးသား ႏွာေခါင္းစည္းကို တပ္လာခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*