မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အမ္ေပါင္းတစ္ခုကို လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝမ္းသာမ်က္ရည္က်ခဲ့ရတဲ့ လမ္းေဘးတြင္တစ္သွ်ဴး ေရာင္းေနရသူ အဘိုးအို

တစ္သွ်ဴးေရာင္းသူေတြဟာ အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းမ်ားကဲ့သို႔ ဘဝ၌ကံဆိုးသည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဤကုန္သြယ္မႈကို ေ႐ြးခ်ယ္ၾကရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ တစ္သွ်ဴးေရာင္းခ်သူမ်ား၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဟာ မည္သည့္အခါကမွ်အာမခံခ်က္မရွိတာေၾကာင့္ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားလက္ခံရယူျခင္းဟာ ၎တို႔အတြက္ ႀကီးမားေသာျခားနားခ်က္ကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအုပ္စုဟာ လမ္းေဘးတစ္ေနရာမွာ တစ္သွ်ဴးေရာင္းသူအဘိုးတစ္ဦးအား ေငြသားပါတဲ့ angbao ကိုေပးလိုက္တဲ့အခါ အဘိုးအား ဝမ္းသာပီတိမ်က္ရည္က်သြားေစခဲ့ပါတယ္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Gilbert Goh ဟာ တစ္သွ်ဴးေရာင္းသူအဘိုးတစ္ဦး၏ဓာတ္ပုံကို facebook post တစ္ခုျဖင့္ မွ်ေဝခဲ့ၿပီး အဘိုး၏တစ္သွ်ဴးမ်ားက္ု၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ လူအမ်ားအားေထာက္ခံေပးရန္တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မွ်ေဝထားခဲ့တဲ့ အဆိုပါ post အရ Goh ႏွင့္သူ၏ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဟာ angbao တစ္ခုကိုလက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ မ်က္ရည္က်သြားခဲ့တဲ့ တစ္သွ်ဴးေရာင္းသူအဘိုးတစ္ဦးေၾကာင့္ အံ့အားသင့္သြားခဲ့ၾကရပါတယ္။

အသက္အ႐ြယ္ႀကီးၿပီျဖစ္တဲ့အဆိုပါအဘိုးဟာ ထိုေဒသတြင္ပုံမွန္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္သူျဖစ္ၿပီး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက အဘိုးအား ညဥ့္နက္သည့္တိုင္ေအာင္သူ၏တစ္ေန႔တာပုံမွန္ထိုင္ေနက်ေနရာ၌ထိုင္ေနသည္ကို ျမင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

ရင္းႏွီးေသာမ်က္ႏွာတစ္ခုအေနႏွင့္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာသူမ်ားစြာတို႔ကလည္း သူ႔ရဲ႕တစ္သွ်ဴးမ်ား၀ယ္ျခင္း (သို႔) ေငြသားအနည္းငယ္လႉဒါန္းျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အဘိုးအား ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

အဘိုးရဲ႕မ်က္ရည္က်ရင္းတုံ႔ျပန္တဲ့တုံ႔ျပန္မႈကိုျမင္လိုက္ရတဲ့အခါ Goh ဟာ လူထုအား တတ္ႏိုင္သမွ် အဘိုးကိုေထာက္ခံေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ရပါတယ္။ ထို႔ကဲ့သို႔ လူထုအား အကူအညီေတာင္းခံျခင္းဟာ Goh အတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္မဟုတ္ပါဘူး။

အဆိုပါတစ္သွ်ဴးေရာင္းသူအဘိုးအတြက္ ၎ angbao ေသးေသးေလးက သူ႔ရဲ႕စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနနဲ႔သက္သာေစလိမ့္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

Goh ႏွင့္သူ၏ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕သားတို႔လို ကြၽႏ္ုပ္တို႔မျမင္ႏိုင္တဲ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းရွိလူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတတ္တဲ့လူမ်ားရွိေနျခင္းကလည္း ေက်းဇူးတင္စရာအရာတစ္ခုပါဘဲ။

JRose (Mckzone daily)

Reference : mustsharenews

Be the first to comment on "မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အမ္ေပါင္းတစ္ခုကို လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝမ္းသာမ်က္ရည္က်ခဲ့ရတဲ့ လမ္းေဘးတြင္တစ္သွ်ဴး ေရာင္းေနရသူ အဘိုးအို"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*