ႏွစ္စဥ္ ေႏြရာသီေရာက္တိုင္း ေစ်းအႀကီးဆုံးရွားပါးအေမြးအမွ်င္မ်ားကိုလိုက္လံရွာေဖြၾကရတဲ့ ရာႏွင့္ခ်ီတဲ့မုဆိုးမ်ား

ႏွစ္စဥ္ေႏြရာသီေရာက္တဲ့အခ်ိန္တိုင္း မုဆိုးရာေပါင္းမ်ားစြာဟာ ကမာၻေပၚရွိေစ်းအႀကီးဆုံးအေမြးမ်ားအတြက္ အမဲလိုက္ရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္တူညီကာ မခ်ိန္းထားဘဲ အိုက္စလန္ႏိုင္ငံရွိ ေသးငယ္ၿပီး ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ Breizafjörzur Bay ကြၽန္းသို႔အစုလိုက္ေရာက္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ၎တို႔ဟာ Eiderdown ဆိုတဲ့အဖိုးတန္အေမြးမ်ားအတြက္လိုက္လံရွာေဖြမႈမ်ားစတင္ၾကရပါတယ္။ Eider ဝင္႐ိုးစြန္းဘဲမ်ားက်န္ရစ္ထားခဲ့တဲ့အေမြးမ်ားဟာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ကတည္းက ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြါးခဲ့ပါတယ္။ Eiderdown ဟာ ကမာၻေပၚတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ရွိႏိုင္တဲ့အေကာင္းဆုံးေႏြးေထြးမႈကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့သဘာဝအမွ်င္မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ၎ကို အေကာင္းဆုံးႏွင့္ေစ်းအႀကီးဆုံးဇိမ္ခံေစာင္ႏွင့္အိပ္ယာခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အသုံးျပဳၾကရပါတယ္။ ဒီအေမြးတစ္ကီလိုအတြက္ ေဒၚလာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာလိုအပ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤမွ်ေလာက္ေစ်းႀကီးတဲ့ Eiderdown ကို ၎ကြၽန္းေပၚမွလႊဲ၍ မည္သည့္ေနရာမွာမွရွာမေတြ႕ႏိုင္ပါဘူး။ Eider ဝင္႐ိုးစြန္းဘဲမ်ားဟာ ၎တို႔ရဲ႕သားေပါက္မ်ားကိုေခြၽခ်ကာ သားရဲမ်ားႏွင့္အေမြးမ်ားျဖင့္ အသိုက္ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

၎အသိုက္ဟာ အလြန္ insulating ျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ၎တို႔၏သားေပါက္ခ်ိန္တြင္မွာ အလုံၿခဳံဆုံးကူညီေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေႏြရာသီတိုင္းမွာ မုဆိုးေတြဟာ ၎ဘဲမ်ားမဟုတ္ဘဲ ၎အသိုက္အတြက္ ထိုေနရာသို႔ လာေရာက္ၾကပါတယ္။

အမဲလိုက္မုဆိုးမ်ားက အသိုက္ထဲ၌ဥမ်ားရွိေနေသးရင္ အေမြးအမွ်င္မ်ားကိုသာ ယူၾကၿပီး အကယ္လို႔ Eider ေတြသားေပါက္ၿပီး အသိုက္ကေနထြက္ရင္ ၎အသိုက္တစ္ခုလုံးကို ယူၾကရပါတယ္။ Eiderdown ဟာ အလြန္ေပါ့ပါးၿပီးရွားပါးတာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ မုဆိုးမ်ားဟာ ၄ ​​တန္ထက္ပိုမရႏိုင္ပါဘူး။ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ၎ဟာ အေမြး ၁ ကီလိုဂရမ္ကိုျပဳလုပ္ရန္ Eider ဝင္႐ိုးစြန္းဘဲအသိုက္ ၆၀ ခန႔္လိုအပ္ပါတယ္။

၎အေမြးမ်ားအား ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္မွာ ေစ်းကြက္ထဲေရာက္ရွိရန္ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑ာမ်ားပါဝင္တဲ့ေနာက္ထပ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီရန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၾကရပါတယ္။

Eiderdown ရဲ႕အေကာင္းဆုံးအရာတစ္ခုမွာ ၎ဟာ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွမဟုတ္ဘဲ သူ႔အခ်ိန္ေရာက္မွ သဘာဝအတိုင္း ရိတ္သိမ္းယူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ဟာ တိရိစာၦန္ခ်စ္သူမ်ား၏အာ႐ုံစိုက္မႈကို ဆြဲေဆာင္ေစပါတယ္။

လူမ်ား၀ယ္ယူရန္ တစ္ခုတည္းေသာအတားအဆီးကေတာ့ ၎ရဲ႕အလြန္ေစ်းႀကီးလြန္းတဲ့ေစ်းႏႈန္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ Eiderdown ၈၀၀ ဂရမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ duvet တစ္ထည္ဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္အထိတန္ဖိုးရွိပါတယ္။

Mia (Mckzone daily)

Reference : everytruenews24

Be the first to comment on "ႏွစ္စဥ္ ေႏြရာသီေရာက္တိုင္း ေစ်းအႀကီးဆုံးရွားပါးအေမြးအမွ်င္မ်ားကိုလိုက္လံရွာေဖြၾကရတဲ့ ရာႏွင့္ခ်ီတဲ့မုဆိုးမ်ား"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*