အမ်ိဳးသမီး ၃၆၅ ဦး နဲ႔ ခ်ိန္းေတြ႕ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကိုပါ ထုတ္ေဖာ္ျပလာခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား

အိႏၵိယလူငယ္တစ္ဦးက အသက္အ႐ြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ အမ်ိဳးသမီး ၃၆၅ ေယာက္ကို ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္းျဖင့္ လူမ်ားစြာ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းနဲ႔အတူ သူ႔ရဲ႕ ႀကီးမားေသာ ပန္းတိုင္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္ ။ Sunder Ramu အမည္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားဟာ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္း၊ Tamil Nadu, Chennai မွသ႐ုပ္ေဆာင္နဲ႔ ဓာတ္ပုံဆရာတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္ ။ သူက ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ ခ်ိန္းေတြ႕ရန္ ႀကိဳးစားၿပီးေနာက္ “ The King of Dating ” လို႔ လူအမ်ားသိလာခဲ့ပါတယ္ ။ Ramu ရဲ႕ခ်ိန္းေတြ႕ေရး ရည္မွန္းခ်က္က ၎ဟာ မလိုအပ္ျခင္း (သို႔) အခ်စ္ကို လိုက္စားျခင္းမွ ေမြးဖြားလာျခင္း မဟုတ္ပါ ။

.

သူက ဒါဟာ တကယ့္ကို ရင္ခုန္စရာေကာင္းတဲ့ အရာပါလို႔ BBC သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြခ်ိန္းေတြ႕မႈရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ သူကအိႏၵိယမွာ“ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး” နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အသိအျမင္ျမႇင့္တင္လိုသူ ျဖစ္ပါတယ္ ။

.

Ramuဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ က်ားမတန္းတူ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေလးစားတဲ့ မိသားစုမွာ ႀကီးျပင္းခဲ့တာကာ ။ သူက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ပိုၿပီး သတိရွိဖို႔နဲ႔ က်ားမတန္းတူ ရွိေစခ်င္ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး ၃၆၅ ေယာက္ကို ခ်ိန္းေတြ႕ဖို႔ပန္းတိုင္ထားခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္ ။ Ramu က အသက္အ႐ြယ္၊ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးစုံရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခ်ိန္းေတြ႕ခဲ့ပါတယ္ ။

Date လုပ္တဲ့ခ်ိန္တိုင္း သူက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးကို ခ်ပိုင္ခြင့္ေပးထားပါတယ္ ။ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း အပါအဝင္ date လုပ္မယ့္ေနရာ၊ အစားအစာမီႏူးကို ေ႐ြးခ်ယ္တာေတြက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားပါတယ္ ။

Ramu က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ စမံကိန္းကိုစတင္ခဲ့ၿပီး သူက တစ္ႏွစ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီး ၃၆၅ ဦး ကိုကနဦး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီႏွစ္မွာ Chennai ေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေရႀကီးခဲ့တာေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ ဒီစီမံကိန္းကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းေစခဲ့ရပါတယ္ ။ Ramu က ယခုအခါ အမ်ိဳးသမီး ၃၃၅ ဦး နဲ႔ ခ်ိန္းေတြ႕ခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ပန္းတိုင္ ၃၆၅ ကို ေအာင္ျမင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားေနပါတယ္ ။

JRose (Mckzone daily)

Reference : khaosod

Be the first to comment on "အမ်ိဳးသမီး ၃၆၅ ဦး နဲ႔ ခ်ိန္းေတြ႕ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကိုပါ ထုတ္ေဖာ္ျပလာခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*