လမ္းေပၚရွိ ႐ႊံ႕ပြက္မ်ားျဖင့္ ညစ္ပတ္ေနတဲ့ကားမ်ားကို မယုံႏိုင္ေလာက္စရာ အႏုပညာလက္ရာမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့တဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ဦး

Illustrator Nikita Golubev (aka ProBoyNick) အမည္ရွိအႏုပညာရွင္တစ္ဦးဟာ တစ္ႀကိမ္က ႐ုရွားႏိုင္ငံ Moscow ၿမိဳ႕ရွိ ညစ္ပတ္ေပတူးေနတဲ့ ကားတစ္စီးကို အသြင္ေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘက္ေပါင္းစုံကြၽမ္းက်င္တဲ့ အႏုပညာရွင္ Golubev ဟာ အညစ္အေၾကးမ်ား ဖုံးလႊမ္းထားတဲ့ ရပ္ထားေသာကားမ်ားဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ ၎တို႔ကို အႏုပညာလက္ရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ဖုန္မႈန႔္မ်ားႏွင့္ အညစ္အေၾကးအလႊာမ်ားကို အတြင္းမွဖုံးကြယ္ထားေသာ႐ုပ္ပုံမ်ားကို အသက္ဝင္ေစရန္အတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာဆိုးေဆးမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားကာ ႐ႊံ႕ႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကပ္ေနတဲ့ ကားမ်ားေပၚ၌ ထူးထူးျခားျခား တိရိစာၦန္မ်ား၏ ပုံတူမ်ားႏွင့္ သဘာဝ၏ ျမင္ကြင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ပါတယ္။

.

.

ေနာက္ဆုံးမွာ၊ မေဆးဘဲ ဆက္ေမာင္းေနတဲ့အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ညစ္ပတ္ေနတဲ့ကားဟာ ဤအႏုပညာရွင္ရဲ႕ ေနာက္ခံ canvas တစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ Golubev ၏ ၎ canvas မ်ားဟာ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေပမဲ့လည္း၊ ၎ဟာ အမ်ားသူငွာ ႀကိဳဆိုသေဘာက်သည့္ အႏုပညာပုံစံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဖန္တီးမႈမ်က္လုံးက သူ႔ကို ျဖစ္ႏိုင္ေျခအနည္းဆုံးေနရာေတြကေန တဒဂၤအႏုပညာကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစပါတယ္။

.

.

တကယ္ေတာ့ ဒီပါရမီရွင္ street artist တစ္ဦးရဲ႕လက္ရာက စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းလွၿပီး ၊တစ္ခ်ိန္က canvas အျဖစ္ အသုံးျပဳခံခဲ့ရတဲ့ ညစ္ပတ္ေနတဲ့ ကားမ်ားရဲ႕ပိုင္ရွင္ေတြက ၎တို႔ရဲ႕ကားကို ေဆးရက္ခဲ့မယ္လို႔လည္း မထင္ပါဘူး။

.

.

ထို႔ျပင္ Golubev ၏ ညစ္ပတ္ေနတဲ့ ကားအႏုပညာဟာ သူ႔ၿမိဳ႕၏ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားအတြက္ ယာယီလွပေစမည့္ အေျဖကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး သူဟာ ဖုန္မႈန႔္မ်ားႏွင့္ အပ်က္အစီးမ်ားျဖင့္ “ေဆးသုတ္ျခင္း” ကို ပထမဆုံးလုပ္သူမဟုတ္ေပမဲ့လည္း၊ သူ႔အသိုင္းအဝိုင္းရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္ လမ္းေပၚအႏုပညာရွင္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေနလ်က္ရွိေနပါတယ္။

Mia (Mckzone daily)

Reference : mymodernmet

Be the first to comment on "လမ္းေပၚရွိ ႐ႊံ႕ပြက္မ်ားျဖင့္ ညစ္ပတ္ေနတဲ့ကားမ်ားကို မယုံႏိုင္ေလာက္စရာ အႏုပညာလက္ရာမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့တဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ဦး"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*