လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၁,၅၀၀ ခန္႔က ေရေအာက္ကမာၻ၌ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့တဲ့ နာမည္ႀကီးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတဲ့ ေရငုပ္သမားမ်ား

၎၏အီဂ်စ္အမည္ Thonis ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ Thonis-Heracleion ဟုလည္းလူသိမ်ားတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး Heracleion ဟာ ေျမထဲပင္လယ္ရွိ Alexandria ရဲ႕အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ 32 ကီလိုမီတာအကြာ၊ ႏိုင္းျမစ္ရဲ႕ Canopic ပါးစပ္ဝအနီးတြင္တည္ရွိတဲ့ ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ Heracleion ဆိုတဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဟာ အလြန္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝၿပီး လူသိမ်ားခဲ့ေပမဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔က ေရေအာက္ကမာၻမွာ နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဤၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဟာ ဘီစီ ၅ ရာစု သမိုင္းပညာရွင္ျဖစ္တဲ့ Herodotus အမည္ရွိဂရိစာေရးဆရာရဲ႕ ေဖာ္ျပျခင္းကိုလည္းခံခဲ့ရပါတယ္။

.

.

Herodotus ဟာ Helen of Troy အမည္ရွိ ကမာၻေပၚရွိ အလွပဆုံးအမ်ိဳးသမီးဟာ သေဘၤာအစီးတစ္ေထာင္လႊင့္တင္ခဲ့ၿပီး Paris အမည္ရွိစြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သူ႔ရဲ႕ခ်စ္သူႏွင့္အတူ ‘စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားေပါမ်ား’ တဲ့ Heracleion ၿမိဳ႕ေတာ္ဆိပ္ကမ္းသို႔သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ အံ့ဩဖြယ္ပုံျပင္ကိုလည္း ေရးသားခဲ့သူဘဲျဖစ္ပါတယ္။

.

.

ေရငုပ္သမားအဖြဲ႕ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔က ေရေအာက္ကမာၻသို႔နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့တဲ့ Heracleion ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပုံအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္တဲ့ နတ္သမီး႐ုပ္ထု ၊ God Hapi ရဲ႕ ႐ုပ္တု ၊ Ptolemaic ဘုရင္မရဲ႕အနီေရာင္ ေက်ာက္တုံး႐ုပ္တု၊ Hellenistic ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ေရေသာက္သုံးရန္အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ ေ႐ႊပန္းကန္ျပား ၊ ၂၆ ဆက္ေျမာက္ မင္းဆက္ Pharoah ဘုရင္ရဲ႕ေၾကး႐ုပ္တု ၊ ေရွးေဟာင္းမီးခြက္တစ္ခု ႏွင့္အတူ (၃၇၈ -၃၆၂ ဘီစီ) က Nectanebo မွ တာဝန္ေပးအပ္ခံထားရတဲ့ Thonis-Heracleion ရဲ႕ 1.9m မွ်ရွိတဲ့ ေက်ာက္မွတ္တိုင္ စတဲ့ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းတို႔ကို ျပန္လည္ဆယ္ယူႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

.

.

ႂကြယ္ဝမႈႏွင့္ ေမြးဖြားျခင္းရဲ႕သေကၤတျဖစ္တဲ့ Hapi နတ္ဘုရားကလည္း ႏိုင္းျမစ္ေရလႊမ္းမိုးျခင္းခံရတဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာမ်ားစြာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကမာၻၿဂိဳဟ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔စူးစမ္းေလ့လာရန္ပင္ မစတင္ရေသးတဲ့အရာမ်ားစြာရွိေၾကာင္းကို ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကံမေကာင္းစြာပဲ၊ ၎အရာအမ်ားစုက ေရေအာက္ကမာၻ၌သာ တည္ရွိေနပါတယ္။

Mia (Mckzone daily)

Reference : buzznicked

Be the first to comment on "လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၁,၅၀၀ ခန္႔က ေရေအာက္ကမာၻ၌ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့တဲ့ နာမည္ႀကီးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတဲ့ ေရငုပ္သမားမ်ား"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*