ႏွစ္ေပါင္း ၂၄၆ သန္းရွိၿပီး အရွည္ ၂ မီတာရွည္တဲ့ ဒိုင္ႏိုေဆာေခတ္ ေရေနသတၱဝါရဲ႕ ဦးေခါင္းခြံကို ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ႂကြင္းေဗဒပညာရွင္မ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နီဗားဒါးရဲ႕ Black Rock သဲကႏၲာရမွာ ႏွာေခါင္းမွ အၿမီးအထိ 2 မီတာရွည္တဲ့ ဦးေခါင္းခြံက 56 ေပ သို႔မဟုတ္ 17 မီတာနီးပါးရွိၿပီး အေလးခ်ိန္ တန္ 40 ေက်ာ္ရွိတဲ့ Cymbospondylus Youngorum လို႔ေခၚတဲ့ သတၱဝါကို ႐ုပ္ႂကြင္းေဗဒပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ အဆိုပါသတၱဝါဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း 246 သန္းခန႔္က ႀကီးမားတဲ့သမုဒၵရာမ်ားမွာ ေနထိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ယုံၾကည္ရပါတယ္ ။ Cymbospondylus Youngorum က Ikthiosor မိသားစုရဲ႕ ေရေနတြားသြားသတၱဝါျဖစ္ပါတယ္ ။ ေတြ႕ရွိထားတဲ့ အဆိုပါဧရာမသတၱဝါရဲ႕ဦးေခါင္းခြံမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ရာ Youngorum က ႏွစ္ေပါင္း 3 သန္းခန႔္ သို႔မဟုတ္ သက္တမ္း 246 သန္းခန႔္မွာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ အ႐ြယ္အစားသို႔ ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္ ။

.

ေဝလငါးမ်ားထက္ လ်င္ျမန္စြာ ဆင့္ကဲျဖစ္ထြန္းလာတဲ့ ေရွးအက်ဆုံးလို႔ ယုံၾကည္တာေၾကာင့္ လက္ရွိ မ်ိဳးစိတ္ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ အ႐ြယ္အစား အတိုင္း ႀကီးထြားရန္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ သန္း ၅၀ ခန႔္ အခ်ိန္ယူ ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ Youngorum က ကမာၻေပၚမွာ ပထမဆုံးေနထိုင္ဖူးတဲ့ ဧရာမသတၱဝါျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေရေနတြားသြားသတၱဝါမ်ားက ေတြ႕ရွိဖူးသမွ်ထဲမွာ အႀကီးဆုံး သတၱဝါမ်ား ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ႐ုပ္ႂကြင္းေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါတယ္ ။

.

အဆိုပါရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သန္း 90 ေလာက္က ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေရေနတိရစာၦန္မ်ားရဲ႕ သက္ေရာက္မႈ အပါအဝင္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး ေရေနတိရစာၦန္မ်ားရဲ႕ အစီရင္ခံစာမ်ား ရွိေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္ ။

.

ဒါေပမဲ့ Youngorum ရဲ႕ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားကို ေက်ာ႐ိုးအပိုင္းအစမ်ားပုံစံျဖင့္ 1998 ခုႏွစ္မွာ Augusta ေတာင္တန္းမ်ားမွာ ပထမဆုံး ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း Daily Mail က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္ ။

အဆိုပါ ေတြ႕ရွိမႈကို သုေတသနျပဳမႈအၿပီးမွာ ပုဏၰားေဗဒပညာရွင္မ်ားက Youngorum ရဲ႕ ဦးေခါင္းခြံကို Los Angeles သဘာဝသမိုင္းျပတိုက္ရဲ႕ ပုဏၰားေဗဒက႑မွာ ထိန္းသိမ္းထားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

JRose (Mckzone daily)

Reference : khaosod

Be the first to comment on "ႏွစ္ေပါင္း ၂၄၆ သန္းရွိၿပီး အရွည္ ၂ မီတာရွည္တဲ့ ဒိုင္ႏိုေဆာေခတ္ ေရေနသတၱဝါရဲ႕ ဦးေခါင္းခြံကို ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ႂကြင္းေဗဒပညာရွင္မ်ား"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*