ထပ္သုံးလို႔မရတဲ့ပလပ္စတစ္မ်ားျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိတဲ့ အုတ္မ်ားကို ဖန္တီးခဲ့တဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္သူအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး (႐ုပ္သံ)

စြန႔္ပစ္ပလတ္စတစ္မ်ားဟာ ဆိုး႐ြားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္တာကိုေတာ့ လူတိုင္း အသိပါဘဲ။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ စြန႔္ဦးတီထြင္သူအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးဟာ အမႈိက္မ်ားကို ရတနာအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲကာ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳသည့္ အုတ္မ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးရန္ အလြန္ဆန္းသစ္ေသာ နည္းလမ္းကို တီထြင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဤအုတ္မ်ားကို ကားရပ္နားရန္ေနရာမ်ား၊ အပန္းေျဖပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေနပါတယ္။ ၎အင္ဒိုနီးရွားလူငယ္စြန႔္ဦးတီထြင္သူႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ Ovy Sabrina ႏွင့္ Novita Tan တို႔ဟာ ၎တို႔ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ “Rebricks” ကို 2018 ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့ၾကတာပါ။

.

၎တို႔ဟာ အမႈိက္ျပန္လည္အသုံးျပဳသည့္စက္႐ုံမွ ပယ္ခ်ထားေသာ ေပါင္းစပ္ပလပ္စတစ္အမႈိက္အလႊာမ်ားကို ၎တို႔စက္႐ုံသို႔ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔ကို ဘိလပ္ေျမႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို ေရာစပ္အသုံးျပဳကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သဟဇာတျဖစ္အုတ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းဟာ ယမန္ႏွစ္က “ Circular Innovation Jam ” ဆုကိုေတာင္ ရရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ Ovy ႏွင့္ Novida တို႔ဟာ Jakarta ၊ Bogar ႏွင့္ အေနာက္ဂ်ာဗားအနီးရွိ အမႈိက္ပုံမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္အသုံးျပဳသည့္စက္႐ုံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ေကာ္ဖီ၊ အေပ်ားစားပလပ္စတစ္ႏွင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္ပိုးအိတ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပလတ္စတစ္အမႈိက္အမ်ားအျပားကို စြန႔္ပစ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။

.

၎အမႈိက္မ်ားကို ျပန္လည္အသုံးျပဳဖို႔ တားျမစ္ထားတာေၾကာင့္ ၎က ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမႈိက္ပုံမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္စုပုံလာၿပီး ေျမဆီလႊာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေစသလို သို႔မဟုတ္ သမုဒၵရာထဲသို႔ စြန႔္ပစ္လိုက္တဲ့အခါ အဏၰဝါပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေစၿပီး ေရေနသတၱဝါမ်ား၏ ရွင္သန္မႈကိုပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနလ်က္ရွိပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎စြန္႔ဦးတီထြင္သူတို႔ဟာ ၎စြန႔္ပစ္ထားေသာ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားကို အထူးစက္ျဖင့္ ဖ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့စက္ကိရိယာရွိရာ Rebricks စက္႐ုံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ၾကၿပီး ဘိလပ္ေျမမ်ားကို အမႈိက္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစား က်က် ေရာစပ္ကာ ပလပ္စတစ္အုတ္မ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

.

ဤလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ႐ိုးရွင္းသည္ဟုထင္ရေပမဲ့လည္း တကယ္တမ္း လြယ္ကူတဲ့အလုပ္ေတာ့မဟုတ္ေနပါဘူး။ အစပိုင္းတြင္ Ovy ႏွင့္ Novida တို႔ဟာ ပလပ္စတစ္မ်ားကို ျခစ္ထုတ္ေပးမဲ့ သင့္ေလ်ာ္တဲ့စက္ကို ရွာမေတြ႕ခဲ့ၾကေသးတာေၾကာင့္ ၎တို႔ဟာ ပလတ္စတစ္ကို ကတ္ေၾကးျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ျဖတ္ညႇပ္ကာ အခ်ိဳးအစားမွန္ကန္ေစရန္ ေရာေႏွာစမ္းသပ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ထို႔ျပင္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အေရာအေႏွာကိုရွာေဖြရန္ 18 လၾကာျမင့္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ ၎တို႔ဟာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံစံႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး ကားရပ္နားရန္ေနရာမ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ တစ္စတုရန္းစင္တီမီတာလွ်င္ 250 ကီလိုဂရမ္ျဖင့္ ဖိသိပ္ႏိုင္မႈရွိတဲ့ၾကမ္းခင္းအုတ္ကို တီထြင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

.

.

ထို႔ျပင္ ၎တို႔ဟာ ၎တို႔႐ုံးတြင္ ကနဦးထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ မေအာင္ျမင္ေသာ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းေတြကို ၎တို႔ရဲ႕႐ုံးခန္းမွာ ထားရွိကာ “ ဤက်ရႈံးမႈမ်ားမရွိလွ်င္ ေအာင္ျမင္ေသာေန႔ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ ” ဟူ၍လည္း သတိေပးထားခဲ့ၾကပါတယ္။ အုတ္ခင္းအုတ္တစ္ခုစီအတြက္ ကုန္ၾကမ္းရဲ႕ 20% ခန႔္ဟာ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားမွ လာၿပီး အုတ္ခင္းတစ္စတုရန္းမီတာစီတြင္ အလႊာေပါင္း 880 ပလပ္စတစ္စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳထားတာေၾကာင့္ စက္႐ုံဟာ တစ္ရက္လွ်င္ စတုရန္းမီတာ 100 အထိ ခင္းက်င္းႏိုင္ပါတယ္ ။ စက္မ်ားက ၎တို႔ရဲ႕အျမင့္ဆုံးစြမ္းရည္ျဖင့္ လည္ပတ္ပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၃ သန္းခန႔္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ထို႔ျပင္ Rebricks ဟာ အိမ္ေဆာက္ရန္ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ အေခါင္းေပါက္အုတ္ျဖစ္သည့္ ၎တို႔ရဲ႕ ဒုတိယထုတ္ကုန္ကို မၾကာခင္မွာ ေၾကျငာေတာ့မည္ျဖစ္ပါတယ္။ Ovy ႏွင့္ Novida ဆိုတဲ့မိန္းကေလးႏွစ္ဦးဟာ တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ ဇြဲလုံ႔လတို႔ကို အသုံးျပဳ၍ ျပန္လည္အသုံးျပဳသည့္စက္႐ုံမွ စြန႔္ပစ္ထားေသာ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစတဲ့ အုတ္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ တကယ္ကို အံ့ဩစရာပါဘဲ။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကလည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစမည့္ ၎တို႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနလ်က္ရွိပါတယ္။

Mia (Mckzone daily)

Reference : goodtimes

Be the first to comment on "ထပ္သုံးလို႔မရတဲ့ပလပ္စတစ္မ်ားျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိတဲ့ အုတ္မ်ားကို ဖန္တီးခဲ့တဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္သူအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး (႐ုပ္သံ)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*