ကယ္တင္ခံလိုက္ရၿပီးကတည္းက ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းျပဖို႔ တစ္ရက္တစ္ေလေတာင္ မေမ့ဘဲ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ေန႔တိုင္း ေပြ႕ဖက္ေပးတတ္တဲ့ သားပိုက္ေကာင္ေလး (႐ုပ္သံ)

သင့္ရဲ႕ႏွလုံးသားထဲသို႔ ခုန္ဝင္သြားေစမည့္ ခ်စ္စရာအေကာင္းဆုံး ဇာတ္လမ္းတစ္ခုရွိေနပါတယ္။ ဤဇာတ္လမ္းဟာ Kangaroo Sanctuary Alice Springs ဟုေခၚေသာ ၾသစေၾတးလ်သားပိုက္ေကာင္ေဘးမဲ့ေတာမွ ေပၚထြက္လာတာပါ။ ၎သားပိုက္ေကာင္ေဘးမဲ့ေတာကို 2006 ခုႏွစ္၌စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၎ဟာ သားပိုက္ေကာင္မ်ားကို ေတာထဲျပန္ဝင္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ရည္စူးထားပါတယ္။ သားပိုက္ေကာင္ေတြဟာ ေတာထဲျပန္မသြားႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါ ၎တို႔ဟာ 188 ဧကက်ယ္တဲ့ ခိုေအာင္းရာေနရာေတြမွာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ၾကရပါတယ္။

.

၎ေဘးမဲ့ေတာဟာ အမ်ားျပည္သူ၊ ေက်ာင္းကေလးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ဧည့္သည္မ်ားကို လမ္းၫႊန္ေပးသည့္ေနဝင္ခ်ိန္ခရီးစဥ္ကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ဤခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့သတၱဝါမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးပါတယ္။ Abagail ဟာ ယခင္က မိဘမဲ့ သားပိုက္ေကာင္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ေဘးမဲ့ေတာရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၎မွာ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ေနသလို သူမရဲ႕ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့အျပဳအမူေၾကာင့္လည္း ကမာၻ႔ ခ်စ္ဖို႔အေကာင္းဆုံးတိရိစာၦန္စာရင္းထဲဝင္ေနပါတယ္။ သူမဟာ ေဘးမဲ့ေတာမွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ေနလာခဲ့ေပမဲ့လည္း၊ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းျပသရန္ ဘယ္ေသာအခါမွ တစ္ရက္တစ္ေလေတာင္ မပ်က္ကြက္ခဲ့ဖူးပါဘူး။

.

Abi လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ Abagail ေလးဟာ ၎တို႔သိဖူးသမွ်တြင္ အခ်စ္ခင္ရဆုံး သားပိုက္ေကာင္မ်ားထဲမွ တစ္ေကာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားကေတာင္ ဆိုထားပါတယ္။ Abi ေလး ဘယ္ေလာက္ခ်စ္စရာေကာင္းလဲဆိုတာ သူ႔ရဲ႕ေစာင့္ေရွာက္သူ Joey အား ေႏြးေထြးတဲ့ေပြ႕ဖက္မႈေပးေနတဲ့ဗီဒီယိုကိုၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ၿပီး Abi ဟာ ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီးကတည္းက ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေစာင့္ေရွာက္သူေတြကို ထိုနည္းတိုင္း ေႏြးေထြးစြာ ေပြ႕ဖက္လာေပးခဲ့တာပါ။ ဤခ်ိဳၿမိန္ေသာပုံျပင္မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္အတိုင္း၊ တိရစာၦန္အားလုံးဟာ အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၿပီး အျပန္အလွန္ခ်စ္ျခင္းကိုသာ လိုလားၾကပါတယ္။

..

ဤကဲ့သို႔ေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာမ်ားက ၎တို႔၏ သဘာဝေနရင္းေနရာမ်ား၌ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ တိရစာၦန္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံတဲ့ေနရာတစ္ခုကိုေပးစြမ္းေစပါတယ္။ သားပိုက္ေကာင္မ်ားက ဩစေတးလ်ရဲ႕အထင္ကရတိရိစာၦန္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပမဲ့လည္း၊ ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ ကြၽဲႏြားစားက်က္ေၾကာင့္ ၎တို႔ဟာ ေနအိမ္မ်ား ဆုံးရႈံးျခင္းမွလည္း အႏၲရာယ္ရွိေနပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔၊ ဤတိရိစာၦန္ေလးေတြကို ဒုတိယအႀကိမ္အခြင့္အေရးေပးရန္အတြက္ ဤကဲ့သို႔ေသာခိုေအာင္းရာေနရာမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ Abagail ေလးက အလြန္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနတာပါဘဲ။

Mia (KB Chimmy one)

Reference : animal

Be the first to comment on "ကယ္တင္ခံလိုက္ရၿပီးကတည္းက ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းျပဖို႔ တစ္ရက္တစ္ေလေတာင္ မေမ့ဘဲ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ေန႔တိုင္း ေပြ႕ဖက္ေပးတတ္တဲ့ သားပိုက္ေကာင္ေလး (႐ုပ္သံ)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*