လူသားတစ္ဦးရဲ႕ဦးေခါင္းေလာက္ အ႐ြယ္အစားရွိသည့္ ႀကီးမားလွတဲ့ ခ႐ုမ်ိဳးစိတ္တစ္မ်ိဳး

ဒီႀကီးမားလွတဲ့ ခ႐ုမ်ားက အစစ္အမွန္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္က သဘာဝသားရဲမ်ားမရွိသည့္ အေမရိကန္ Florida ျပည္နယ္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ Kenyan ႏွင့္ Tanzanian မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဒီႀကီးမားလွတဲ့ အာဖရိကေျမခ႐ုမ်ားက ၈ လက္မေက်ာ္အထိ ႀကီးထြားႏိုင္ၿပီး အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသားလူတစ္ဦးရဲ႕ မ်က္ႏွာ သို႔မဟုတ္ လက္ဖဝါးေလာက္နီးပါး ႀကီးမားႏိုင္ပါတယ္။ အဆိုပါ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့ သတၱဝါမ်ားကို အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္အျဖစ္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ 80 အတြင္း တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ စိုစြတ္တဲ့အပူပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ၊

.

ယခုအခါ ၎တို႔ကို ကမာၻ႔ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈအရွိဆုံး ပိုးမႊားမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ၎တို႔က ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ႏွင့္ ဥယ်ာဥ္မ်ားကို အလြန္အမင္း ၿမိန္ေရရွက္ေရ စားသုံးျခင္းေၾကာင့္ဘဲျဖစ္ၿပီး လူသားမ်ားက ၎တို႔ရဲ႕ဆာေလာင္ေနတဲ့ အိမ္ေမြးခ႐ုမ်ားကို ေတာ႐ိုင္းထဲသို႔ လႊတ္ခ်လိုက္ၾကတာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ကိစၥမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးမားတဲ့ခ႐ုမ်ားမွာ သဘာဝသားရဲမ်ားမရွိသည့္ ေတာင္ပိုင္း Florida ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ေနရာေတြမွာ ဦးေရမ်ားလာၿပီး 1960 ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေတာ့ဘဲ ေပါက္ကြဲသြားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

.

၎ႀကီးမားတဲ့ခ႐ုတစ္ေကာင္စီမွာ အထီးႏွင့္အမ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ၎တို႔က အျခားခ႐ုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕သည့္အခါတိုင္း မိတ္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးတဲ့ ခ႐ုတစ္ေကာင္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ အၾကမ္းဖ်င္းဥေပါင္း ၁,၂၀၀ ဥ ဥႏိုင္တာေၾကာင့္ ၎တို႔က သဘာဝနယ္ေျမမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ သိမ္းပိုက္ႏိုင္သြားပုံရပါတယ္။ “ ဒီအေကာင္ေတြကို ေစာေစာစီးစီးေဖာ္ထုတ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးေဒသေတြကေန သိမ္းဆည္းႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကံေကာင္းခဲ့တယ္ ၊

.

ဒီ ခုနစ္ႏွစ္နီးပါးလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္စဥ္မွာ အဲ့လိုခ႐ုမ်ိဳးစိတ္ေကာင္ေရ ၁၆၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကို စုေဆာင္းထားႏိုင္ခဲ့တယ္ ” လို႔ လူထုဆက္ဆံေရးဒါ႐ိုက္တာ Christina Lawson က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၎အႀကီးစားခ႐ုေကာင္မ်ားက ငါးႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေျခာက္ႏွစ္မွ်သာ ရွင္သန္ႏိုင္ေပမဲ့လည္း ၎တို႔သာ ၎တို႔ရဲ႕စဥ္ဆက္မျပတ္ အစားအစာႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကိုေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ သခင္ေကာင္းတစ္ဦးႏွင့္အတူရွိရင္ေတာ့ ၎တို႔ဟာ ဆယ္ႏွစ္အထိ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ၎တို႔ရဲ႕ေန႔ရက္အမ်ားစုကို ေျမႀကီးထဲ၌သာ ျမႇဳပ္ႏွံထားၾကၿပီး ညဘက္ေတြမွာသာ ထြက္ေပၚလာတတ္ၾကပါတယ္။

JRose (Mckzone daily)

Reference : dailyphew

Be the first to comment on "လူသားတစ္ဦးရဲ႕ဦးေခါင္းေလာက္ အ႐ြယ္အစားရွိသည့္ ႀကီးမားလွတဲ့ ခ႐ုမ်ိဳးစိတ္တစ္မ်ိဳး"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*