ကယ္ဆယ္ေပးလို႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း တစ္ရဆက္ ေျပာေနခဲ့ၾကတဲ့ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းလြန္းတဲ့ Sloth အေကာင္ေပါက္ေလးႏွစ္ေကာင္

ဒီတစ္ေခါက္ရဲ႕အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ကင္မရာနဲ႔ဖမ္းမိခဲ့တဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ Sloth အေကာင္ေပါက္ေလးႏွစ္ေကာင္ တစ္စုံတစ္ခုအေၾကာင္း စကားစျမည္ေျပာေနၾကတဲ့ ခ်စ္စရာ အခိုက္အတန႔္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဗီဒီယိုကို Costa Rica ႏိုင္ငံရွိ Sloth ေဘးမဲ့ေတာမွာ ႐ိုက္ကူးထားတာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ရဲ႕စကားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔နားမလည္ေပမဲ့လည္း ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ဒီ Sloth ေပါက္ေလးႏွစ္ေကာင္ကေတာ့ ၎တို႔ရဲ႕သိမ္ေမြ႕တဲ့အသံေတြနဲ႔ တစ္ရဆက္ စကားစျမည္ေျပာေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး sloth ေကာင္ေတြ စကားေျပာတာကို ေတာ္႐ုံမၾကားဖူးၾကတာေၾကာင့္ ဒီ Sloth ေကာင္ေလးေတြရဲ႕ခ်စ္စရာအသံေလးေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ ထူးဆန္းေနမွာ အမွန္ပါဘဲ။

.

ဒါ့ျပင္ ဒီ sloth ေကာင္ေပါက္ေလးေတြက အေတာ္ေလး ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဒီ sloth ေလးႏွစ္ေကာင္က ၎တို႔ကိုကယ္ဆယ္ေပးလို႔ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာေနၾကပုံေပါက္ေနပါတယ္။ Costa Rica ႏိုင္ငံရွိ ဒီ Sloth ေဘးမဲ့ေတာကို 1997 ခုႏွစ္မွာ ကယ္ဆယ္ေရးစင္တာတစ္ခုအျဖစ္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့တာပါ။ Sloth ေဘးမဲ့ေတာရဲ႕မစ္ရွင္မွာ ကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းတို႔ျဖစ္သလို ၊

.

Costa Rica ႏိုင္ငံရဲ႕ မိုးသစ္ေတာကိုထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ sloth မ်ားရဲ႕ေနထိုင္ရာကိုထိန္းသိမ္းရန္ အေလးေပးထားသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးတစ္ခုဘဲျဖစ္ပါတယ္။ Sloth အေကာင္မ်ားရဲ႕သဘာဝမူလက်က္စားေနထိုင္ရာေနရာက Costa Rica မိုးသစ္ေတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

.

၎ေဘးမဲ့စခန္းဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း Sloth အေကာင္မ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ၎တို႔ရဲ႕သဘာဝေနရင္းေနရပ္သို႔ျပန္လည္လႊတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္စူးထားတာေၾကာင့္ အရာခပ္သိမ္ကြၽမ္းက်င္ၾကသူေတြဘဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Mia (Mckzone daily)

Reference : kingdomstv

Be the first to comment on "ကယ္ဆယ္ေပးလို႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း တစ္ရဆက္ ေျပာေနခဲ့ၾကတဲ့ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းလြန္းတဲ့ Sloth အေကာင္ေပါက္ေလးႏွစ္ေကာင္"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*