ကာတြန္းကားထဲကေန ခုန္ထြက္လာသလို ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ထူးဆန္းစြာ ေတာက္ပေနတဲ့ အျပာေရာင္ေျခဖဝါးမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေရေနဌက္တစ္မ်ိဳး(႐ုပ္သံ)

အဝါေရာင္မ်က္လုံးမ်ား၊ ျဖဴေရာင္သန္းတဲ့ ဝမ္းဗိုက္၊ အညိဳေရာင္ဆန္တဲ့ ေတာင္ပံမ်ား၊ ေငြေရာင္ႏႈတ္သီးရွည္ ႏွင့္ ေတာက္ပတဲ့ ဒီအျပာေရာင္ေျခဖဝါးမ်ားရွိတဲ့ ဒီေရေနငွက္မ်ားက မယုံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ၎တို႔ကို ၾကည့္ရတာ ကာတြန္းထဲက ခုန္ထြက္လာတဲ့ ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ဌက္ေတြလိုပါဘဲ။ ၿပီးက်႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ဒီလိုထင္ရွားေနတဲ့သတၱဝါမ်ားကို မၾကည့္ဘဲလည္း မေနႏိုင္ၾကတာ အမွန္ပါဘဲ။ ၎တို႔ရဲ႕ ေတာက္ပေနတဲ့အျပာေရာင္ေျခဖဝါးမ်ားရွိေနရျခင္းက ၎တို႔စားတဲ့ငါးမွာပါတဲ့ ကာ႐ိုတင္းႏြိဳက္ဓာတ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

.

ေလ့လာမႈမ်ားအရ ထိုငွက္ကေလးမ်ားရဲ႕ေျခဖဝါးအေရာင္ေျပာင္းလဲပုံက ၎တို႔ရဲ႕မိဘမ်ားရဲ႕ ေမြးျမဴပုံႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး ၊ မိဘမ်ားသာ ေကာင္းစြာ ေကြၽးေမြးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားပါက ၎တို႔ေျခဖဝါးက အျပာရင့္ေရာင္ျဖစ္လာၿပီး ၊ ၎တို႔ရဲ႕ႀကီးထြားမႈႏႈန္းကလည္း ျမန္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထို႔ျပင္ မ်ိဳးပြါးရာသီမွာ ၎အျပာေရာင္ေျခဖဝါးမ်ားက အမလိုက္ရာမွာ အထီးမ်ားအတြက္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိေစပါတယ္။

.

ဌက္ထီးတစ္ေကာင္က အမရဲ႕အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကိုရရွိဖို႔ ၎ရဲ႕သိသာထင္ရွားတဲ့ေျခဖဝါးမ်ားျဖင့္ ဟန္ပါပါေလွ်ာက္လွမ္းျပတက္ၿပီး ေျခေထာက္မ်ားပိုျပာေလ ထိုငွက္ထီးက ပိုၾကည့္ေကာင္းေလဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ငွက္ထီးႏွင့္ဌက္မတို႔ကလည္း သိသာစြာ ႐ုပ္ခ်င္းဆင္တူေနပါတယ္။ ဒီေျခဖဝါးျပာေရာင္ငွက္မ်ားက ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အပူပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ ၊ အပူေလ်ာ့ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ကယ္လီဖိုးနီးယားမွ ပီ႐ူးအထိတိုင္​တဲ့ ေဒသမ်ားမွာ အုပ္စုလိုက္ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။

.

ဒါ့ျပင္ ၎တို႔က Galapagos ကြၽန္းရွိ အေက်ာ္ၾကားဆုံးႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံးငွက္မ်ားထဲမွ တစ္မ်ိဳးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးစိတ္မ်ားရဲ႕ထက္ဝက္က Galapagos ကြၽန္းမွာ ေနထိုင္ၾကၿပီး ေတာက္ပတဲ့ေျခဖဝါးျပာ Marine ငွက္မ်ားက တစ္ခါတစ္ရံ ေရေအာက္သို႔ diving ထိုးတာ သို႔မဟုတ္ ေရငုပ္ရင္း ငါးမ်ားကိုသာ အဓိက စားသုံးၾကပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အုပ္စုလိုက္ အမဲလိုက္ၾကေပမဲ့လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွာလည္း တစ္ေကာင္တည္း လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။

.

အမ်ားစုမွာ ဒီငွက္အမ်ိဳးအစားက ေရေနငွက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ဟာ မ်ိဳးပြါးခ်ိန္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ ေျမေပၚမွာသာ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ အျခားမ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာႏွင့္မတူဘဲ ေတာက္ပတဲ့အျပာေရာင္ေျခဖဝါးမ်ားရွိတဲ့ Marine ငွက္မမ်ားက မ်ိဳးပြားရာသီအတြင္း ၎တို႔ရဲ႕အသိုက္ကို မေဆာက္လုပ္ၾကပါဘူး။

၎တို႔က ေျမႀကီးေပၚမွာ ဥ ၁လုံးကေန ၃လုံးအထိ ဥႏိုင္ၿပီး ေနာက္ဆုံးတစ္ဥကို ဥခ်ၿပီးေနာက္မွာမွ ၎တို႔ကို ဝပ္ထားဖို႔ စတင္ပါတယ္။ မိဘႏွစ္ပါးစလုံးကလည္း အထီး၊အမမခြဲဘဲ သားေပါက္မ်ားကိုဝပ္ျခင္းႏွင့္ ေမြးျမဴျခင္းတို႔မွာ အတူတူ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါတယ္။

Mia (Mckzone daily)

Reference : aubtu

Be the first to comment on "ကာတြန္းကားထဲကေန ခုန္ထြက္လာသလို ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ထူးဆန္းစြာ ေတာက္ပေနတဲ့ အျပာေရာင္ေျခဖဝါးမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေရေနဌက္တစ္မ်ိဳး(႐ုပ္သံ)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*