အိမ္ေျခမဲ့ေခြးေပါင္း ၈,၀၀၀ ကို ကယ္တင္ခဲ့ၿပီး တစ္ကိုယ္ေတာ္တည္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနခဲ့တဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ သက္ေတာ္ ၅၁ ႏွစ္ အိမ္နာမည္ Zhi Xiang အမည္ရွိတ႐ုတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးဟာ စြန႔္ပစ္ခံထားရတဲ့ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ေခြးအေကာင္ေရ စုစုေပါင္း ၈,၀၀၀ ကို ကယ္တင္ကာ ေမြးစားခဲ့ပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဟာ သနားစရာေကာင္းတဲ့တိရိစာၦန္မ်ားအထဲမွ ေခြးအမ်ားစုကို ကယ္တင္ခဲ့ပါတယ္။ ေခြးေလးေတြကို ေမြးစားလိုက္ၿပီးတိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးဟာ ၎သနားစရာေကာင္းတဲ့တိရိစာၦန္ေလးမ်ားကို သူ႔ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ သူစီမံထားတဲ့ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားတတ္ပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေခၚလာတဲ့ထိုေခြးေလးမ်ားစြာထဲမွအနက္ဟာ ဥေရာပ ၊ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိပိုင္ရွင္အသစ္မ်ားစြာရဲ႕ ေမြးစားျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။

စိတ္ႏွလုံးသားေႏြးေထြးတဲ့ဘုန္းေတာ္ႀကီးကသာ ထိုေခြးေလးေတြကိုမကယ္တင္ရင္ ၎တို႔ဟာ ေသဆုံးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဟာ ထိုေခြးေလးမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကာကြယ္ေဆးမ်ားလည္း ထိုးေပးခဲ့ပါတယ္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး Zhi Xiang က ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက တိရိစာၦန္မ်ားစြာကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အစပိုင္းမွာေတာ့ လမ္းေဘးမေတာ္တဆမႈတစ္ခုရွိ သနားစရာေၾကာင္ေလးမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္းျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဟာ ဒီအလုပ္ေကာင္းကိုစတင္ခဲ့ပါတယ္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕အကူအညီျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက သူ႔ရဲ႕ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ရာႏွင့္ခ်ီတဲ့အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ေခြးေလးေတြကို ကိုယ္တိုင္ျပဳစုေပးေနခဲ့ပါတယ္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးဟာ ေၾကာင္၊ ေခြး ၊ ငန္း ၊ ၾကက္မ်ားႏွင့္ ေဒါင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ သခင္မဲ့တိရိစာၦန္အမ်ားစုကို ကယ္တင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဟာ မၾကာခဏဖ်ားနာၿပီး ဒဏ္ရာရေနတဲ့တိရိစာၦန္မ်ားကို သူကိုယ္တိုင္ၾကည့္ရႈၿပီး ၎တို႔မသက္သာမွသာ ေဆးခန္းသို႔ ပို႔ေပးေလ့ရွိပါတယ္။

တိရိစာၦန္ကုသေရးသင္တန္းမ်ိဳးကို မတက္ခဲ့ဖူးေပမဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Zhi က ၎တို႔ကို ေကာင္းေကာင္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Zhi က သူေကြၽးေမြးထားတဲ့တိရိစာၦန္ေလးမ်ားအား သူ႔ရဲ႕ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕တဲ့ၾကင္နာအျပဳအမူတို႔ျဖင့္ ခ်စ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေလ့ရွိၿပီး သူ႔ရဲ႕လက္မ်ားျဖင့္လည္း တိရိစာၦန္မ်ားရဲ႕အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကိုပါ ကယ္တင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ထို႔အျပင္ တိရိစာၦန္မ်ားကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ရန္ပုံေငြဟာ အလြန္ပင္ ႀကီးမားမ်ားျပားလွပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Zhi က မိဘမ်ား ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံမွေငြမ်ားေခ်းယူၿပီး အလႉရွင္မ်ားထံမွလည္း ေငြမ်ားစုေဆာင္းေနရပါတယ္။

ထို႔အျပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးရဲ႕အဖြဲ႕မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း ၎အိမ္ေျခမဲ့၊ သခင္မဲ့ေခြးေလးမ်ားအတြက္ ပိုင္ရွင္သစ္မ်ားကိုပါ ကူညီရွာေဖြေပးေနၾကရပါတယ္။

Mia (Mckzone Daily)

Source : everytruenews24

Be the first to comment on "အိမ္ေျခမဲ့ေခြးေပါင္း ၈,၀၀၀ ကို ကယ္တင္ခဲ့ၿပီး တစ္ကိုယ္ေတာ္တည္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနခဲ့တဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*