ကူးစက္ေရာဂါကာလအတြင္း Taxi ကားအစီး ၃၀၀ အလဟတျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့အျဖစ္

ယေန႔ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ သတင္းဌာန E-Chan က Bangkok, Ratchaphruek ရဲ႕ဧရိယာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး သက္တမ္းလြန္ကားမ်ား မဟုတ္တဲ့ အငွားယာဥ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ Covid-19 ကပ္ေရာဂါနဲ႔ lockdown အစီအစဥ္မ်ား ၂ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္ ၎ဟာ ကူးစက္မႈမ်ား အပါအဝင္ ခရီးသည္မရွိေတာ့ တကၠစီငွားရန္ ဝင္ေငြမလုံေလာက္တဲ့အတြက္ၾကာင့္ တကၠစီသမဝါယမကားဂိုေဒါင္ရဲ႕ ကားပါကင္မွာ က်န္ရွိေနခဲ့တာပါ ။ Bowon နဲ႔ Ratchaphruek Taxi သမဝါယမဆိုင္ရာ အႀကံေပးသူ အသက္ ၅၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ Mr. Thapakorn Asawalertkul က အတိတ္မွာ သမဝါယမနဲ႔ ေအာ္ပေရတာမ်ားနဲ႔ အငွားယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားက ေအဂ်င္စီအသီးသီးသို႔ အကူအညီေတာင္းခံမႈမ်ားရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။

.

ကားကို ဘဏၰာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ာ ကားရပ္ရန္နဲ႔ Talad Tai၊ ေဆး႐ြက္ႀကီးစက္႐ုံ၊ Bang Sue Central Station တို႔မွာ ကားမ်ားထားရွိျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ၎က အခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္ ။

.

Covid-19 အေျခအေနေၾကာင့္ အတိုးနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႕ႏွစ္ခုလုံး တကၠစီယာဥ္ေမာင္းမ်ားက ေငြမရွာႏိုင္ေတာ့သလို အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ၎တို႔ရဲ႕ အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ေတာင္ လုံေလာက္တဲ့ ဝင္ေငြမရွိပါဘူး ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔ကတကၠစီအစီး ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တစ္ဝိုက္ရွိ ေနရာအသီးသီးမွာ ျဖန႔္ၾကက္ခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ တကၠစီမ်ားကို ေမာင္းတဲ့လူ တျဖည္းျဖည္း နည္းလာခဲ့ပါတယ္ ။

.

သမဝါယမရဲ႕ စုစုေပါင္းအငွားယာဥ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ယေန႔သမဝါယမတကၠစီ ၁၀၀၀ ေအာက္ သာရွိၿပီး ၎ဟာ ေအာ္တိုေငြေၾကးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို အေႂကြးတင္ထားပါတယ္ ။

.

ဒါေၾကာင့္ တကၠစီသမဝါယမ ဝန္ထမ္းမ်ားက တကၠစီကားအတြင္းကို င႐ုတ္သီး၊ ပင္စိမ္း၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ င႐ုတ္သီးစသည္တို႔ကို ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ စိတ္ကူးခဲ့ပါတယ္ ။

ေအာက္ခံျပဳလုပ္ရန္ ဝါးကို သုံးၿပီး ေခါင္မိုးကိုဖုံးရန္ ပလပ္စတစ္ကို သုံးျခင္းျဖင့္ ေျမဆီလႊာနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါတယ္ ။ သင္ေငြမရွာႏိုင္လွ်င္ ေငြအစား ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရမယ္ဆိုၿပီး ေန႔စဥ္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ရႏိုင္ရန္ ရပ္ထားတဲ့တကၠစီအားလုံးနီးပါးကို အသီးအ႐ြက္မ်ား စိုက္ထည့္ခဲ့ပါတယ္ ။ ကုန္စိမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိလွ်င္ ၎ကို လက္ကားစားေသာက္ဆိုင္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္မာျဖစ္ပါတယ္ ။

JRose (Mckzone daily)

Reference : sanook

Be the first to comment on "ကူးစက္ေရာဂါကာလအတြင္း Taxi ကားအစီး ၃၀၀ အလဟတျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့အျဖစ္"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*