ရပ္ေဝးအိမ္သို႔ျပန္ဖို႔ေငြလာေတာင္းတဲ့အလုပ္လက္မဲ့အမ်ိဳးသားအား ေငြသားမေပးလိုက္ဘဲ ေရွ႕ေလွ်ာက္ကိုယ္တိုင္ေငြရွာႏိုင္ဖို႔ စက္ဘီးတစ္စီးဝယ္ေပးလိုက္တဲ့ gamer တစ္ဦး

ျပည္နယ္ရွိအိမ္သို႔ျပန္ရန္အခေၾကးေငြေတာင္းရမ္းေနခဲ့တဲ့အလုပ္လက္မဲ့အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအား gamer တစ္ဦးက ေငြမ်ားမေပးခဲ့ဘဲ အဲ့ဒီအစား အဆိုပါ gamer ဟာ ၎အမ်ိဳးသားအား စက္ဘီးတစ္စီးႏွင့္ အသက္ေမြးေၾကာင္းျပဳႏိုင္မဲ့အရာမ်ားကိုေပးကမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ netizen မ်ားစြာက gamer အား ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကရပါတယ္။ “ လူတစ္ေယာက္ကို ငါးတစ္ေကာင္ေပးရင္ မင္းသူ႔ကိုတစ္ရက္စာေကြၽးမယ္ ၊ အကယ္လို႔ မင္းက သူ႔ကို ငါးဖမ္းနည္းသင္ေပးရင္ မင္းသူ႔ကို တစ္သက္စာေကြၽးမယ္ ” ဆိုတဲ့ေရွးဆို႐ိုးစကားရဲ႕မူလအစက အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ေပမဲ့လည္း ၎အဓိပၸာယ္မွာ လူအမ်ားယုံၾကည္ခဲ့တဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ျပန္ဖို႔ သူ႔ထံစရိတ္လာေတာင္းတဲ့အမ်ိဳးသားအား ပိုက္ဆံမေပးလိုက္တာေၾကာင့္ အဆိုပါ GHOST Wrecker အမည္ရွိတဲ့ gamer ဟာ netizen မ်ားထံမွ အထင္ႀကီးေလးစားျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။

ဇနီးျဖစ္သူရဲ႕ Facebook acc ျဖစ္တဲ့ QueenWrecker Gaming ရဲ႕အဆိုအရ သူမဟာဝင့္ႂကြားဖို႔မဟုတ္ဘဲ သူမခင္ပြန္းျပဳတဲ့အရာအေပၚ ဂုဏ္ယူပုံရေၾကာင္းကို မွ်ေဝရန္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ထားခဲ့ပါတယ္။

QueenWrecker Gaming ၏အဆိုအရ အဆိုပါအမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ အလုပ္အကိုင္ဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္သို႔အိမ္ျပန္လိုေသာေၾကာင့္ ေငြအနည္းငယ္ေတာင္းခံရန္ GHOST Wrecker ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါအမ်ိဳးသားရဲ႕ဇနီးျဖစ္သူကလည္း မီးဖြားေတာ့မည္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၎မိသားစုဟာ ေငြကိုအမွန္တကယ္လိုအပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ သူ႔ကိုေငြသားေပးလိုက္မယ့္အစား GHOST Wrecker က သူအလုပ္ရေအာင္လုပ္ေကးလိုက္ရင္ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ သူဟာ အဆိုပါအမ်ိဳးသားအတြက္ NBI၊ ရဲကင္းရွင္းေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးစစ္ေဆးျခင္း၊ SSS၊ Pag Ibig ႏွင့္အျခားလိုအပ္ေသာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားရရွိရန္လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ တစ္ရက္တည္းအၿပီးကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ျပင္ GHOST Wrecker ဟာ Food Panda, Grab, Fantasma (သို႔) အျခားနည္းလမ္းမ်ားကဲ့သို႔အစားအစာပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ အလုပ္ရႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ကာ အဆိုပါအမ်ိဳးသားအား ၎အလုပ္တို႔ကိုလုပ္ကိုင္ရန္ စက္ဘီးကိုပါ ဝယ္ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။

GHOST Wrecker ဟာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တို႔ဟာ သူတစ္ပါးရဲ႕အျဖစ္အပ်က္ကိုေၾကျငာျခင္းက ဒဏ္ေပးခံရလိမ့္မယ္လို႔ဆိုကာ သူ႔ဇနီး၏ post ကိုကန႔္ကြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အင္တာနက္သုံးစြဲသူမ်ားစြာက GHOST Wrecker ရဲ႕ အလုပ္လက္မဲ့အမ်ိဳးသားရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္အား ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ခဲ့ပုံကို အထင္ႀကီးခဲ့ၾကရပါတယ္။

Mia (Mckzone daily)

Reference : ofwtambayan

Be the first to comment on "ရပ္ေဝးအိမ္သို႔ျပန္ဖို႔ေငြလာေတာင္းတဲ့အလုပ္လက္မဲ့အမ်ိဳးသားအား ေငြသားမေပးလိုက္ဘဲ ေရွ႕ေလွ်ာက္ကိုယ္တိုင္ေငြရွာႏိုင္ဖို႔ စက္ဘီးတစ္စီးဝယ္ေပးလိုက္တဲ့ gamer တစ္ဦး"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*