ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္ၾကာပ်က္စီးယိုယြင္းေနခဲ့တဲ့ေနအိမ္ကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးလိုက္လို႔ ဝမ္းသာစြာငိုေႂကြးေနခဲ့တဲ့ အဘြားတစ္ဦး

ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံဟာ လာမဲ့ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔၏သက္ႀကီး႐ြယ္အိုဦးေရက ၂၀% အထိရွိလာလိမ့္မည္ဟုခန္႔မွန္းထားတာေၾကာင့္ ကမာၻ႔“ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ၏အဆင့္သို႔၀င္ေရာက္လာဖို႔ အေျခအေနရွိေနပါတယ္။ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကိုကူညီရန္အစိုးရ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာသူတို႔ဟာ ဤအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုရရွိရန္ ကံမေကာင္းခဲ့ၾကပါဘူး။ ထို႔နည္းတူ Pingtung ေကာင္တီရွိ Chunri ၿမိဳ႕နယ္ရွိ Qijia ေက်း႐ြာတြင္ အခ်ိန္မေ႐ြးၿပိဳက်သြားႏိုင္သလိုထင္ရတဲ့အိမ္တစ္လုံးမွာ ေနထိုင္တဲ့အဘြားႀကီးတစ္ဦးဟာ ၎ေနအိမ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္ေက်ာ္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ၎အေဆာက္အဦးဟာ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းမႈႏွင့္ျပင္းထန္ေသာေလတိုက္ခတ္မႈဒဏ္မွကင္းလြတ္ခဲ့ေသာ္လည္းယခုအခ်ိန္တြင္အလြန္ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေပမဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ဟာ သူမ၏အေျခအေနကိုသိသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဆိုပါ အသက္ႀကီးႀကီးအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ သူမ၏စီးပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္ အိမ္ျပဳျပင္ရန္ကုန္က်စရိတ္ကိုမေပးႏိုင္တာေၾကာင့္ သူမဟာ ျဖစ္သလိုသာ ေနထိုင္လာခဲ့ရပါတယ္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ကလည္း အဆိုပါအဘြားရဲ႕ေနအိမ္ကို စိတ္မေကာင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ၿပိဳက်သြားႏိုင္တဲ့၎ေနအိမ္ကို အျမန္ဆုံးျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။

၎အဖြဲ႕ဟာ လိုအပ္ေနတဲ့လူေတြအတြက္ ခိုင္ခံ့တဲ့ေနအိမ္ေတြကိုတည္ေဆာက္ရာမွာအထူးကြၽမ္းက်င္ၿပီး အဖြဲ႕ကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းတစ္ခုအတြက္ ၎တို႔ရဲ႕စြမ္းအင္ကိုပံ့ပိုးေပးခ်င္တဲ့ပညာရွင္မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ျဖစ္တဲ့ပေရာဖက္ရွင္နယ္ေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ။

၎တို႔အဖြဲ႕ဟာ အခ်ိန္၏စမ္းသပ္မႈကိုေတာင့္ခံႏိုင္တဲ့ေနအိမ္မ်ားကိုသာတည္ေဆာက္တတ္တာေၾကာင့္ ၎တို႔သုံးေသာပစၥည္းမ်ားအေပၚျဖတ္လမ္းနည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အတားအဆီးမ်ားျဖင့္ အသုံးမျပဳၾကပါဘူး။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔ေဆာက္လုပ္တဲ့အိမ္မ်ားကို ေရပိုက္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အျခားအေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ တစ္ခါတည္း တပ္ဆင္ေပးတတ္ပါေသးတယ္။

အဆိုပါအဘြားဟာ သူမ၏ေနအိမ္ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ၎အဖြဲ႕၏ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္သာ မုန္တိုင္းလာခဲ့ရင္ သူမရဲ႕ေနအိမ္အတြက္ ေတြးပူေနစရာမလိုေတာ့တာေၾကာင့္ ဝမ္းသာပီတိမ်က္ရည္က်ကာ ၎အဖြဲ႕ရွိတစ္ဦးခ်င္းစီကို လိုက္ဖက္ရင္း ေက်းဇူးတင္စကားေျပာေပးခဲ့ပါတယ္။

.

၎အဖြဲ႕ကလည္း အဘြားကို ကူညီရလို႔ ဝမ္းသာေနခဲ့ၾကရပါတယ္။ အလားတူဘဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေနထိုင္တဲ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကလည္း တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္အကူအညီလိုအပ္လာတဲ့အခါ ထို႔ကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္းကူညီေဖးမေပးသင့္ပါတယ္ဗ်ာ။

Mia (Mckzone daily)

Reference : gtgoodtimes

Be the first to comment on "ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္ၾကာပ်က္စီးယိုယြင္းေနခဲ့တဲ့ေနအိမ္ကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးလိုက္လို႔ ဝမ္းသာစြာငိုေႂကြးေနခဲ့တဲ့ အဘြားတစ္ဦး"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*