အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအတြက္ သူငယ္တန္းကေလးမ်ားလို သင္ၾကားေပးႏိုင္တဲ့ မူႀကိဳအတန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံ

ယေန႔ေခတ္မွာ တိရစာၦန္တစ္ေကာင္ကို အိမ္ေမြးတိရစာၦန္အျဖစ္ ထားရွိျခင္းက လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ကိုေကာင္းေကာင္းဂ႐ုစိုက္ျခင္း၊ ေကြၽးေမြးျခင္း၊ ေရခ်ိဳးျခင္း (သို႔) သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းက အခ်ိန္မ်ားစြာလိုအပ္ဒါေၾကာင့္ လူမ်ားစြာဟာ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေမြးခ်င္ၾကေပမယ့္ အလုပ္မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ မလုပ္ႏိုင္ၾကပါဘူး ။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ “pet kindergarten” လို႔ေခၚတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုက အိမ္ေမြးေခြးမ်ား ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ အတန္းကို ဖြင့္လစ္ခဲ့ပါတယ္ ။ မိသားစုရဲ႕အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားက ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသြားႏိုင္ၿပီး အတန္းသို႔ေန႔တိုင္းလာရမာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

.

သူတို႔က ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေကြၽးေမြးျခင္းနဲ႔ အိပ္စက္ျခင္းကိုသာမက နည္းစနစ္က်စြာ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္ ။ ေက်ာင္းသို႔ေရာက္တဲ့အခါ ဆရာမ်ားက ေခြးမ်ားကိုသက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစရန္နဲ႔ ၎တို႔ရဲ႕ ေက်ာင္းသားေခြးမ်ားအတြက္ ထိုင္ခုံမ်ား စီစဥ္ေပးပါတယ္ ။

.

အတန္းစစခ်င္းမွာ ပထမဆုံးက ေခြးေတြရဲ႕က်န္းမာေရးနဲ႔ အေျခအေနကို စစ္ေဆးဖို႔ပါ ။ ၁၀:၃၀ မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားက အားကစားေလ့က်င့္ရန္၊ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္မႈနဲ႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈတိုးတက္ေစရန္ ပထမအတန္းကို စတင္ပါတယ္ ။

ထိုသင္ခန္းစာနဲ႔အတူ ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားရလြယ္ကူေစရန္ ေဟာင္သံမ်ားျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕မွာျဖစ္ၿပီး ေခြးမ်ားက အလြန္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး ဆရာ့ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အၿမဲလိုက္နာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။ ၁ နာရီမွာ ေန႔လယ္စာစားၿပီးေနာက္ ေခြးမ်ားက သူတို႔ရဲ႕အိပ္စက္ရန္ေနရာသို႔ ျပန္လာၿပီး ဆရာရဲ႕ သာယာေသာေတးဂီတကို နားဆင္ေစခဲ့ပါတယ္ ။

ေခြးမ်ားကို နည္းစနစ္က်စြာသင္ေပးၿပီး ဆရာမ်ားက သင့္ေတာ္တဲ့ သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ passive အုပ္စုမ်ားနဲ႔တက္ႂကြတဲ့ အုပ္စုမ်ားကဲ့သို႔ သီးျခားအုပ္စုမ်ားခြဲထားပါတယ္ ။

ဒါတင္မကပါဘူး၊ အတန္းတက္တဲ့အခါ ေခြးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြလိုပဲ သူတို႔ရဲ႕သင္ခန္းစာေဟာင္းေတြကိုစစ္ေဆးၿပီး မွန္တာကိုလုပ္ရင္ အရသာရွိတဲ့ အစားအစာေတြနဲ႔ ဆုေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

အဆိုပါ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မူႀကိဳအတန္းမ်ားရဲ႕ သင္တန္းေၾကးမ်ားက အေတာ္ေလးေစ်းႀကီးတာကို သိေသာ္လည္း လူမ်ားစြာက ၎တို႔ရဲ႕ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားကို အေကာင္းဆုံးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ ေငြသုံးစြဲရန္ ဆႏၵရွိေသးပါတယ္ ။

JRose (Mckzone daily)

Reference : bestie

Be the first to comment on "အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအတြက္ သူငယ္တန္းကေလးမ်ားလို သင္ၾကားေပးႏိုင္တဲ့ မူႀကိဳအတန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*