ႏွစ္ေပါင္း 2.5 ဘီလီယံသက္တမ္းရွိတဲ့ ပတၱျမားထဲမွာ “ေရွးေခတ္သတၱဝါ”မ်ားရဲ႕ေျခရာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ သိပၸံပညာရွင္မ်ား

ေအာက္တိုဘာ 25 ရက္ အေစာဆုံးေက်ာ္ၾကားတဲ့ ပတၱျမားေတြကို ဂရင္းလန္းမွ 2.5 ဘီလီယံ သက္တမ္းရွိတဲ့ ပတၱျမားကို သိပၸံပညာရွင္မ်ား ရွာေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း CNN သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္ ။ ဒီသုေတသနကို Ore Geology Reviews ဂ်ာနယ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္ ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပတၱျမားမ်ားက ကာဗြန္စစ္စစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ဂရပ္ဖိုက္ဓာတ္သတၱဳမ်ား ပါဝင္ပါတယ္ ။ ကာဗြန္မွာ ထူးျခားတဲ့ ဓာတုေဗဒပါဝင္မႈက အေစာပိုင္းအသက္တာရဲ႕ အႂကြင္းအက်န္မ်ားကို ၫႊန္ျပခဲ့ပါတယ္ ။ ကေနဒါႏိုင္ငံ Waterloo တကၠသိုလ္မွ ကမာၻေျမနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သိပၸံပါေမာကၡ Chris Yakimchuk က ပတၱျမားအတြင္းရွိ ဂရပ္ဖိုက္ဟာ အမွန္တကယ္ထူးျခားပါတယ္ ။ ပတၱျမားမွာ ေရွးေခတ္သက္ရွိမ်ားရဲ႕ အေထာက္အထားမ်ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရတယ္လို႔ သိပြံပါေမာကၡ Chris Yakimchuk က ဆိုပါတယ္ ။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဂရပ္ဖိုက္မ်ားကို ကမာၻေျမေပၚရွိ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂.၅ ဘီလီယံခန႔္ သက္တမ္းရွိ ေက်ာက္တုံးမ်ားမွာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္ ။ ေလထုထဲမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္လိုအပ္တဲ့အခါ unicellular organisms မ်ား microorganisms နဲ႔ algae မ်ားတြင္သာ တည္ရွိပါတယ္ ။

ကာဗြန္က ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ ဟုတ္မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ရန္ သုေတသီမ်ားက ကာဗြန္ရဲ႕ ဓာတုဂုဏ္သတၱိမ်ား အထူးသျဖင့္၊ ကာဗြန္အက္တမ္ရဲ႕ isotopic ပါဝင္မႈကို သုံးသပ္ၾကည့္လိုက္ပါတယ္ ။ “သက္ရွိသတၱဝါမ်ားက ဆဲလ္မ်ားအတြင္းသို႔ ေပါင္းစည္းရန္ စြမ္းအင္နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ပိုမိုေပါ့ပါးတဲ့ ကာဗြန္အက္တမ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္ ။

ထိုဂရပ္ဖိုက္အပိုင္းမွာ တိုးပြားလာတဲ့ ကာဗြန္-12 ပါဝင္မႈမွ ကာဗြန္အက္တမ္မ်ားဟာ တစ္ခ်ိန္က ေရွးေခတ္သက္ရွိမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္ ။ ဆိုက္ႏိုဗက္တီးရီးယား (cyanobacteria) ကဲ့သို႔ေသာ အဏုဇီဝေသမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိတယ္။”လို႔ သိပၸံပါေမာကၡ Chris Yakimchuk က ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္ ။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ပတၱျမားဖြဲ႕စည္းမႈအတြက္ လိုအပ္တဲ့အေျခအေနမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ရန္ ပတၱျမားရဲ႕ ဘူမိေဗဒကို ေလ့လာေနစဥ္ ဂရင္းလန္းမွာ ပတၱျမားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္ ။

ထို႔အျပင္၊ ဂရပ္ဖိုက္က ပတၱျမားပတ္ပတ္လည္ရွိ ေက်ာက္မ်ားရဲ႕ ဓာတုေဗဒကို ေျပာင္းလဲေပးကာ ၎ရဲ႕ႀကီးထြားမႈအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစတဲ့ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးရန္ ေတြ႕ရွိထားပါတယ္ ။

“ဂရပ္ဖိုက္ေတြ ရွိေနတာကလည္း ဒီဧရိယာမွာ ပတၱျမားေတြ ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚလာသလဲဆိုတာ ဆန္းစစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ရွင္းေပးတယ္ ။ ပတၱျမားရဲ႕ အေရာင္နဲ႔ ၎ရဲ႕ ဓာတုဖြဲ႕စည္းမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး တိုက္႐ိုက္မျဖစ္ႏိုင္ပါ” ဆိုၿပီး ပါေမာကၡ Yakimchuk က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။

JRose (Mckzone daily)

Reference : khaosod

Be the first to comment on "ႏွစ္ေပါင္း 2.5 ဘီလီယံသက္တမ္းရွိတဲ့ ပတၱျမားထဲမွာ “ေရွးေခတ္သတၱဝါ”မ်ားရဲ႕ေျခရာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ သိပၸံပညာရွင္မ်ား"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*