ညေရာက္တိုင္း တံခါးဖြင့္ထားၿပီး အိမ္ေျခမဲ့ ၂၅၅ ေယာက္အတြက္ လုံၿခဳံစြာအိပ္စက္အနားယူႏိုင္ရန္ ေနရာခ်ေပးတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း

Louis Vitale အမည္ရွိ Father တစ္ဦးႏွင့္ Shelly Roder အမည္ရွိအမ်ိဳးသမီးတို႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ Gubbio Project ကို 2004 ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ေနရသူမ်ားအတြက္ အမိုးအကာမ်ားပံ့ပိုးေပးၿပီး ၎တို႔အား လုံၿခဳံတဲ့ေနရာမွာအိပ္စက္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ Gubbio Project ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Gubbio Project ကို San Fransisco ျပည္နယ္ရွိ St. Boniface ဘုရားေက်ာင္းမွာစတင္ခဲ့ေပမဲ့လည္း ေနာက္ပိုင္း အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွာကိုပါလႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အိပ္ေရးမဝျခင္းက အိမ္ေျခမဲ့မ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔နားခိုရာေနရာမွာအိပ္စက္ရန္အတြက္ ၎တို႔လုံၿခဳံတယ္လို႔သတ္မွတ္လို႔မရေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔နားခိုရာေနရာကို အျခားသူလုယက္ခံရျခင္း (သို႔) တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းတို႔ကိုေၾကာက္႐ြံ႕ေနရတာေၾကာင့္ ထိုေနရာမွာမအိပ္ခ်င္ၾကေၾကာင္း အိမ္ေျခယာမဲ့မ်ားစြာက တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

” ဘုရားေက်ာင္းကို အပတ္စဥ္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း နံနက္ 6 နာရီမွာစတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး အပိုင္း ၃ ပိုင္းခြဲျခားထားပါတယ္၊ ေန႔လည္ ၁၂း၁၅ အခ်ိန္မွာဆို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ေတြကို ဘုရားေက်ာင္းရွိအေရွ႕ဘက္ 1/3 ႏွင့္ ေက်ာဘက္ 2/3 ကို အသုံးျပဳအိပ္စက္အနားယူခြင့္ေပးပါတယ္၊ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အိမ္ေျခယာမဲ့ ၂၅၅ ဦးဟာ စိန႔္ဘိုနီဖီးဘုရားေက်ာင္းမွာ အိပ္စက္အနားယူေနၾကတာျဖစ္တယ္၊ ဘုရားေက်ာင္းက လူတစ္ဦးခ်င္းစီကိုလည္း လုံၿခဳံစြာအိပ္စက္ခြင့္ေပးတဲ့အျပင္ အိပ္ေရးဝဝအိပ္စက္ခြင့္လည္း ေပးထားပါတယ္၊ သူတို႔က အိမ္ရွိသူေတြ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္လာတဲ့အခါ ႏွင္ထုတ္ခံရဖို႔မဟုတ္ဘဲ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕အႏွစ္သာရ အစိတ္အပိုင္းေတြပါ ” လို႔ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အျခားေသာအသင္းေတာ္မ်ားကလည္း Gubbio Project ကဲ့သို႔အလားတူအစီအစဥ္မ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး ယခုအခါ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ေနရာအျဖစ္ ၎တို႔ရဲ႕ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကိုကမ္းလွမ္းလာၾကပါတယ္။

လန္ဒန္၊Ontario ရွိ Beth Emmanuel ဘုရားေက်ာင္းမွာ ေအးခ်မ္းတဲ့ေဆာင္းညေတြမွာ ၎တို႔ရဲ႕တံခါးမ်ားကိုဖြင့္ထားၿပီး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားအတြက္ အေအးဒဏ္မွလြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္လည္း ” ပူေႏြးတဲ့စင္တာ” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ပါတယ္။

St. Andrew ဘုရားေက်ာင္းဟာလည္း ကေနဒါအစိုးရထံမွရန္ပုံေငြျဖင့္ Niagara ေရတံခြန္မွာ အစီအစဥ္တစ္ခုကိုလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

Angela Peebles မွဖန္တီးထားတဲ့အဆိုပါပေရာဂ်က္မွာ” အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ႏိုင္ငံသားေတြကို ေႏြရာသီမွာ လုံလုံၿခဳံၿခဳံေနႏိုင္ရန္ (သို႔) ေအးျမေစမဲ့ ၎တို႔လိုအပ္ႏိုင္တဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူႏိုင္တဲ့ေနရာသစ္တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္ ” လို႔ St. Catharines Standard မွလည္းေရးသားထားခဲ့ပါတယ္။

New Jersey ရွိ Family Promise လို႔အမည္ေပးထားတဲ့အျခားအစီအစဥ္တစ္ခုမွာလည္း အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ဒုကၡႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့မိသားစုမ်ားအတြက္ ခိုလႈံရာေနရာေပးရန္ ေဒသခံအသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ မိသားစု ၅ စုအထိ ကူညီေပးဖို႔လည္း စီစဥ္ထားပါေသးတယ္။

Mia (Mckzone daily)

Reference : spotlightstories

Be the first to comment on "ညေရာက္တိုင္း တံခါးဖြင့္ထားၿပီး အိမ္ေျခမဲ့ ၂၅၅ ေယာက္အတြက္ လုံၿခဳံစြာအိပ္စက္အနားယူႏိုင္ရန္ ေနရာခ်ေပးတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*