ေကာ္ျပန္႔လိပ္အေၾကာ္သည္ရဲ႕ဝင္ေငြကိုအားက်ဖို႔ အလုပ္ေျပာင္းလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုလာခဲ့တဲ့ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး

ဘဝလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ စိန္ေခၚမႈေတြအမ်ားႀကီးရွိေနတာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ဘဝကေတာ့ ထင္သေလာက္မလြယ္ကူႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မက္ေမာေနတဲ့ ေကာလိပ္ဘြဲ႕ကိုရရွိျခင္းက သင္ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေငြမ်ားစြာရရွိရန္ အာမခံခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း သင္ ေနာက္ဆုံးမွာ နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။ မၾကာေသးမီက အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ Lumpia (ေကာ္ျပန္႔လိပ္) ေရာင္းခ်သူတစ္ဦးရဲ႕ဝင္ေငြမ်ားေၾကာင့္ ထိုအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းသို႔ ေျပာင္းလဲလိုေၾကာင္း ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚမွာ ျပန္လည္မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။

သူဟာ ဝင္ေငြႀကီးႀကီးမားမားရရွိမဲ့ lumpia ႏွင္ပတ္သက္တဲ့စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို စိတ္ကူးေျပာင္းေတြးေတာရင္း Makati၊ BGC၊ Ortigas စတဲ့ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အျခား႐ုံးခြဲမ်ားစြာရွိေကာ္ပိုရိတ္စင္တာေတြမွာ ၎ lumpia စတိုးဆိုင္မ်ားဖြင့္မယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဘြဲ႕ရ Jomer ဟာ ၎အလုပ္က သူ႔ကို ဝင္ေငြသန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရရွိေစမယ္လို႔ ႀကိမ္းဝါးထားခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေပမဲ့ ဒီ lumpia ေရာင္းခ်သူဟာ တစ္ပတ္ကို Pp 28,000 ရရွိတဲ့အတြက္ Jamer ရဲ႕အျမင္မွာ အရမ္းခ်မ္းသာေနပုံရေပမဲ့ Jomer က Lumpia နဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဒါမွမဟုတ္ အစားအေသာက္မ်ားကို သူ႔ေဖာက္သည္ေတြဆီယူေဆာင္လာဖို႔အတြက္ ေရာင္းသူရဲ႕အသုံးစရိတ္ေတြကိုတြက္ခ်က္ဖို႔ေမ့သြားခဲ့ပုံရမယ္လို႔ netizen မ်ားစြာကေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ lumpia ကိုခ်က္ျပဳတ္ရတဲ့နာရီခ်ိန္ေပါင္း ႏွင့္ lumpia ကိုျပင္ဆင္ရတဲ့အခ်ိန္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေရာင္းရေငြကို ေရတြက္႐ုံနဲ႔မလုံေလာက္ေၾကာင္းလည္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

.

ဒါေပမယ့္ ဒီ lumpia ေရာင္းသူဟာ lumpia 60% ေလာက္ကိုထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မယ္ဆိုရင္ေတာင္ 40% ေလာက္အျမတ္ရေနေသးတယ္လို႔လည္း အင္တာနက္သုံးစြဲသူတစ္ဦးက ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး သင္ လစဥ္ အသားတင္၀င္ေငြမွာ Php 44,800 ဝန္းက်င္ရရွိတာေၾကာင့္ အဲဒီဝင္ေငြက လူအမ်ားစုရရွိတဲ့ပုံမွန္လုပ္ခထက္ မ်ားစြာျမင့္မားေနေသးေၾကာင္း အျငင္းခံေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။

Mia (Mckzone daily)

Reference : businessnews

Be the first to comment on "ေကာ္ျပန္႔လိပ္အေၾကာ္သည္ရဲ႕ဝင္ေငြကိုအားက်ဖို႔ အလုပ္ေျပာင္းလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုလာခဲ့တဲ့ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*