ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အိမ္သာေဆာက္ေပးျခင္း ၊ ဆိုလာျပားမ်ား တပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားပါျပဳျပင္ေပးေနတဲ့ ၾကင္နာတတ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား vlogger တစ္ဦး (႐ုပ္သံ)

ကုလသမဂၢရဲ႕စာရင္းအင္းမ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသား ၂၆ သန္းေက်ာ္က သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့အခန္းမ်ား (သို႔) အိမ္သာမ်ားကို သုံးစြဲခြင့္မရွိၾကရဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ကူးစက္ေရာဂါအေျခအေနေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္ Cebu ၿမိဳ႕မွာ ပိတ္မိေနခဲ့တဲ့ Dustin Borglin အမည္ရွိႏိုင္ငံျခားသားအမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ Cebu ၿမိဳ႕ Barangay ေက်း႐ြာမွာ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ခက္ခဲတဲ့အမွန္တရားမ်ားကို ျပန္မွ်ေဝေပးခဲ့ပါတယ္။ Dustin ဟာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ဧည့္ဝတ္ေက်မႈကိုေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရတဲ့အတြက္ အမွန္တကယ္ ေက်းဇူးတင္ေနခဲ့ေပမဲ့ အခ်ိဳ႕မိသားစုမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အေျခခံအသုံးအေဆာင္မ်ား မရွိျခင္းကိုလည္း Dustin က သိလိုက္ရတာေၾကာင့္ အံ့ဩမိသြားခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္း ဆင္းရဲတဲ့မိသားစုအခ်ိဳ႕၌သာ သက္ေတာင့္သက္သာအခန္းမ်ားမရွိတာကို Dustin က သေဘာေပါက္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ ထိုမိသားစုမ်ားအတြက္ အိမ္သာမ်ားတည္ေဆာက္ေပးရန္ သူ႔ရဲ႕CR ပေရာဂ်က္ကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ Dustin ဟာ သူ႔ရဲ႕ CR ပေရာဂ်က္ျဖင့္ အိမ္သာ 23 လုံးေက်ာ္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕ေကာင္းမႈေၾကာင့္ Barangay ေက်း႐ြာရွိမိသားစုမ်ားစြာလည္း အက်ိဳးခံစားေစခဲ့ၿပီး YouTube ရွိ Dustin Backpacks channel မွတစ္ဆင့္ ၎ရဲ႕CR ပေရာဂ်က္ကိုလည္း မွ်ေဝထားခဲ့ပါတယ္။

ဗီဒီယိုထဲမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ Angie အမည္ရွိမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕မိသားစုအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့အခန္းကို Dustin က တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး ထိုသက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ အခန္းကိုအၿပီးသတ္ရန္အတြက္ php 40, 261 ကိုအသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း Dustin က ဆိုပါတယ္။

ဗီဒီယိုထဲမွာ Dustin က ထိုမိသားစုရဲ႕အိမ္ေနာက္ဘက္မွာတည္ေဆာက္ထားတဲ့ သက္ေတာင့္သက္သာအခန္းကိုလည္း အေသးစိတ္ျပသခဲ့သလို ၎တို႔ ေကာင္းစြာတပ္ဆင္ထားသည့္ ပိုက္မ်ားႏွင့္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားကိုလည္း ျပသခဲ့ပါတယ္။

ဗီဒီယိုမွာ ေက်ာက္ေဆာင္ဧရိယာမွာ အိမ္သာေဆာက္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ျပသထားပါတယ္။ Angie ရဲ႕CR ပေရာဂ်က္ကို ၿပီးေအာင္ျပဳလုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔ဟာ Dustin ႏွင့္အတူ အစားအေသာက္နဲ႔ အခ်ိဳရည္မ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲ ျပဳလုပ္ေနတာကိုလည္း ထိုဗီဒီယိုမွာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ၾကင္နာတဲ့ Dustin ဟာ မိသားစုတစ္စုရဲ႕ ပထမဆုံးေရခဲေသတၱာကိုဝယ္ေပးခဲ့တဲ့အျပင္ ၎တို႔ရဲ႕ BBQ လုပ္ငန္းစဖို႔အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားလည္း ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။ Dustin ဟာ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးတို႔ရဲ႕ အိမ္ေခါင္မိုး၊ သုံးထပ္သား နံရံမ်ားကိုအိမ္ေဆးသုတ္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ Barangay ေက်း႐ြာရွိ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိသူမ်ားအတြက္လည္း Dustin က ဆိုလာျပားမ်ားကိုပင္ တပ္ဆင္ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။

Dustin ဟာ မိသားစုတစ္စုရဲ႕ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္အတြက္ ေဒၚလာ 600 ေက်ာ္ဝန္းက်င္အထိလည္း အသုံးျပဳခဲ့ပါေသးတယ္။ Dustin ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ပရဟိတအလုပ္မ်ားအားလုံးကို YouTube ရွိ Dustin Backpacks channel မွာလည္း သြားေရာက္ၾကည့္႐ူႏိုင္ပါတယ္။

Mia (Mckzone daily)

Reference : rachfeed

Be the first to comment on "ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အိမ္သာေဆာက္ေပးျခင္း ၊ ဆိုလာျပားမ်ား တပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားပါျပဳျပင္ေပးေနတဲ့ ၾကင္နာတတ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား vlogger တစ္ဦး (႐ုပ္သံ)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*