အင္ဒိုနီး႐ွားနိုင္ငံသို႔ျပန္ေတာ႔မည္ခ်စ္သူ၏ ေလယာဥ္ေႏွာင့္ေႏွးသြားေအာင္ ဗံုးအတုျပဳလုပ္ၿပီးၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား

August လအေစာပိုင္းမွာ အသက္38ႏွစ္အရြယ္႐ွိမေလး႐ွားႏိုင္ငံသားဟာ သူ၏ခ်စ္သူျဖစ္သူအသက္38ႏွစ္အရြယ္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံသူႏွင့္ စကားမ်ားၿပီးအျငင္းအခံုျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။ထို႔ေနာက္ August 9ရက္ေန႔မွာေတာ့ ခ်စ္သူေကာင္မေလးဟာ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံ Medam ၿမိဳ႕သို႔ေလယာဥ္စီးၿပီး ျပန္ရန္အတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္ ။ သူတို႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကား နားလည္မႈေတြလြဲသြားခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါေန႔မွာေကာင္မေလးဟာ သူမ၏တိုင္းျပည္သို႔ျပန္ရန္အတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါေတာ့တယ္ ။သတင္းအရင္းအျမစ္အရ ခ်စ္သူေကာင္ေလးဟာ ေကာင္မေလးကိုမသြားရန္တားခ်င္ခဲ့၍ သူမစီးႏွင္းလိုက္ပါသြားမည့္ေလယာဥ္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစရန္အတြက္ Penang International Airport ႐ွိလံုျခံဳေရးသန္ထမ္းမ်ားကိုဖုန္းဆက္ၿပီး ေလဆိပ္၏ check-in ေကာင္တာတြင္ ဗံုးတစ္လံုးေထာင္ထားေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔ခဲ့ပါသည္ ။

ဖုန္းလက္ခံရ႐ွိၿပီးေနာက္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔သြားခဲ့ၾကၿပီး ရဲအရာ႐ွိမ်ားကလည္း ခ်က္ခ်င္းဗံုး႐ွာေဖြေပးေသာ တပ္သားမ်ား ၊ စစ္ေခြးမ်ားျဖင့္ အဆိုရာဗံုးေထာင္ထားသည္ဆိုသည့္ေနရာတစ္ေလ်ွာက္ တပ္ျဖန္႔ထားခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ဗံုး႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိျခင္းမ႐ွိခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ ရဲအရာ႐ွိမ်ားက အဆိုပါဆက္သြယ္လာသည့္ဖုန္းမွာ လိမ္လည္ၿပီးဆက္သြယ္လာျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္ ။ထို႔ေၾကာင့္ ေခၚဆိုလာသည့္ဖုန္းနံပတ္ကိုေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ၿပီး ဖုန္ဆက္သြယ္လာသူကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ရဲအရာ႐ွိမ်ားကစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။

ထို႔ေနာက္အဆိုပါ ဖုန္းနံပတ္ဟာ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံသူ၏ ဖုန္းနံပတ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိခဲ့ရပါတယ္ ။သူမအင္ဒိုနီး႐ွားသို႔ မျပန္လာခင္အဆိုပါဖုန္းနံပတ္ကိုသူမ၏ ခ်စ္သူေကာင္ေလးကို ေပးထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္ၾကားမႈကိုေတာ့သူမ၏ခ်စ္သူေကာင္ေလးက အသက္22အရြယ္ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကို ဖုန္းေခၚဆိုခိုင္းခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ အဆိုပါ 22ႏွစ္အရြယ္ေကာင္ေလး၏အေၾကာင္း ႏွင့္ အသက္38ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားႏွင့္မည္သို႔မည္ပံုပက္သက္ျခင္းစသည့္ကိုယ္ေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းမ်ိဳးမ႐ွိပါဘူး ။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အဆိုပါအမ်ိဳးသားႏွစ္ေယာက္လံုးကို ရဲအရာ႐ွိမ်ားကေအာင္ျမင္စြာ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။

38 ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားကလည္း ခ်စ္သူေကာင္မေလး၏ေလယာဥ္ကိုၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါလုပ္ရပ္မ်ိဳးကိုျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ပါတယ္ ။ခ်စ္သူေကာင္မေလးမွာလည္း August 30 ရက္ေန႔ မေလး႐ွားႏိုင္ငံသို႔ျပန္ေရာက္လာခဲ့ခ်ိန္မွာပဲ မေလး႐ွားရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သူမကိုခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပါေတာ့တယ္ ။ မေလး႐ွားရဲတပ္ဖြဲ႔အရာ႐ွိတစ္ဦးက လိမ္လည္ၿပီးရဲဌာနသို႔တိုင္ၾကားျခင္းဟာ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္လြန္းၿပီး တာဝန္ယူစိတ္ကင္းမဲ့လြန္တဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလုပ္ရပ္မ်ိဳးမွာဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္းလည္း သတိေပးေျပာဆိုခဲ့ပါေသးတယ္ ။

Jasmine (Mckzone Daily)

Source: worldofbuzz

Be the first to comment on "အင္ဒိုနီး႐ွားနိုင္ငံသို႔ျပန္ေတာ႔မည္ခ်စ္သူ၏ ေလယာဥ္ေႏွာင့္ေႏွးသြားေအာင္ ဗံုးအတုျပဳလုပ္ၿပီးၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*